Tepelná čerpadla a klimatizace pro Vás

Ukázka funkčnosti klimatizace a tepelného čerpadla na reálné instalaci.

+420 777 246 084

Tepelná čerpadla

Rozhodli jste se pořídit si tepelné čerpadlo? Určitě je to krok správným směrem. Ušetříte touto cestou za vytápění a ohřev teplé užitkové vody.

Instalujeme dva druhy tepelných čerpadel. Jsou jimi:

Výhody tepelných čerpadel

Kromě úspory peněz je pozitivem i ekologický způsob vytápění. Dodáváme vám taková tepelná čerpadla a klimatizace s tepelným čerpadlem, které zvládnou úsporně topit do -20oC při použití systému vzduch – voda a až do –15oC, zakoupíte-li si systém vzduch – vzduch. Chcete-li, aby efekt byl co největší, je nutné používat nízkoteplotní vytápění, které je zajištěné podlahovým vytápění či velkoplošnými radiátory.

Jedná se bezesporu o nejlevnější a navíc ekologický způsob vytápění, který podporují jednotlivé energetické závody sníženou sazbou za elektrickou energii.

Další možností je využití hloubkového vrtu nebo plošných zemních kolektorů na vašem pozemku. Tento způsob doporučujeme při celkové tepelné ztrátě objektu nad 20kW, neboť při nižší tepelné ztrátě objektu nejsou úspory tohoto systému „země-voda“  schopny pokrýt zvýšené prvotní investice.